Vertrouwenspersoon

David Roda en Juliette Noyons

De vertrouwenspersoon kan worden benaderd als je een probleem hebt dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor (staf)leden als ouders.

We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt. Ook willen we onderstrepen dat het eerste aanspreekpunt bij problemen altijd de voorzitter of groepsbegeleider is. Raadpleeg ook de huisregels van de groep. Bij klachten staat het bestuur altijd open voor een gesprek (zie het kopje “Bestuur”).

Volgens Scouting Nederland heeft een vertrouwenspersoon de volgende taken:

  1. Beschikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen van ouders, met name over zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden, als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken.
  2. Dit kunnen zaken zijn rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan ook over iets anders gaan.
  3. Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom diezelfde onderwerpen, voor zover men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon of zaken niet door het bestuur kunnen worden behandeld.

Ook kan de vertrouwenspersoon eventueel bemiddelen bij problemen of conflicten tussen vrijwilligers of met het bestuur, als een soort tussenpersoon.

De vertrouwenspersoon zal·zo objectief mogelijk met eventuele problemen omgaan. Alle gesprekken zijn natuurlijk vertrouwelijk en er worden alleen anderen bij betrokken·als dit onderling·is afgesproken. Alleen bij wetsovertredingen zal·contact met andere instanties moeten worden opgenomen en ook het bestuur worden ingelicht. Dit klinkt allemaal nogal officieel, maar het kan natuurlijk om ernstige zaken gaan.·

David en Juliette
email: d_roda@hotmail.com en juliette.noyons@ziggo.nl