13 oktober 2010

Jota

JOTA Elk jaar in het derde weekend van oktober is de JOTA, ofwel de Jamboree On The Air. Een heel weekend lang zijn scouts over ...