06 februari 2017

Plusscout in actie

Archiefopkomst Zaterdag 4 februari hebben de plusscouts onze groep archivaris Huibert van der Schaar geholpen met het ordenen van het archief gedeelte dat wij niet bij ...