Contributie

Wil jij lid worden van de Argonauten? Kom dan eerst een paar weekjes op zaterdag gratis meekijken bij jouw eigen leeftijdsgroep (zie voor informatie de leeftijdsgroepen in het menu boven). Het beste is om van tevoren even een e-mail te sturen naar ledenadministratie@argonauten.nl.

Alle leden betalen per kalenderjaar een vaste contributie. Van de ledencontributie worden allerlei leuke dingen gedaan, die direct zijn terug te vinden in de opkomsten. Maar we hebben ook vaste lasten. Zo moeten wij aan het begin van het jaar voor elk lid een deel van de contributie afdragen aan Vereniging Scouting Nederland, onze gezamenlijke moeder-organisatie.

Scouting is geen elitaire club, en zeker niet bij ons. Scoutinggroep De Argonauten wordt gerund en gedragen door vrijwilligers die leiding- en bestuurstaken vervullen. Wij proberen door loterijen, sponsoring, donaties en andere acties de eindjes aan elkaar te knopen, zodat Scouting voor iedereen toegankelijk blijft. Zo kan je bij de Vriendenloterij een sponsorlot kopen dat ten goede komt aan de Argonauten. In ons jaarverslag kan je precies nalezen waar de groep welk bedrag aan uitgeeft.

Mocht je naast de contributie vrijwillig een extra bijdrage willen doen, dan zijn wij daar heel blij mee. Deze mag je aan onze groep overmaken. Indien je juist moeite hebt om het bedrag in een keer over te maken, schroom dan niet om voor een betaling in termijnen contact op te nemen met de penningmeester.

Contributie per lid per jaar (m.i.v. 01-01-2024)

SpeltakIncassoEigen overschrijving
Contributie bevers125130
Contributie welpen150155
Contributie verkenners (landscouts)150155
Contributie rowans (explorers)130135
Contributie plusscouts, stam en overige leden5560

Je kan de contributie voldoen door toestemming te geven voor een automatische incasso waarmee Stichting de Argonauten tot wederopzegging aan het begin van het kalenderjaar de contributie zal afschrijven. Een machtigingsformulier is op te vragen bij de speltakleiding of per mail: ledenadministratie@argonauten.nl

Voor vragen over de contributie kan je terecht bij Reinout Reuderink: penningmeester@argonauten.nl

Voor adreswijzigingen en administratieve vragen kan je terecht bij Jurgen van Achterbergh: ledenadministratie@argonauten.nl

Ons aanmeldformulier om lid te worden is hier te downloaden.