In memoriam Piet Muller

 

Piet Muller

1929 – 2020

Ridder in de Orde van het Gulden Vlies en Argonaut van het eerste uur

 piet muller

Ons heeft het verdrietige nieuws bereikt dat Piet Muller, Argonaut in hart en ziel, op zondag 5 april j.l. is overleden. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Lia, de familie, zijn goede vrienden (en dat zijn er heel erg veel!) en naar alle Argonauten die Piet gekend hebben.

Piet heeft bij alle generaties Argonauten een onuitwisbare indruk achtergelaten. Hij heeft ons steeds geïnspireerd om het beste uit onszelf te halen, om bruggen te bouwen tussen mensen en culturen, om samen de schouders eronder te zetten en om als groep het onmogelijke toch te bereiken.

Piet was de grote aanjager en roerganger van de Grote Reizen die de Argonautengroep in de jaren 60 heeft ondernomen. De mythologische tocht van Jason en de Argonauten in 1960, de manifestatie “Hellas in Hilversum”, in de voetsporen van Alexander de Grote in 1965, tot in Pakistan zijn de Argonauten gekomen. Ongekend voor die tijd. Piet deed zijn bijnaam “Jason” alle eer aan.

Piet is in december 1944, enkele maanden na de geheime oprichting, lid geworden van de Argonauten en was tot op heden lid van de Kring van Vrienden. Zijn verdiensten voor de Argonauten gedurende deze 75 jaar zijn talloos, en Piet blijft voor altijd verweven met de Argonauten.

Het is heel fijn dat Piet met volle teugen heeft kunnen genieten van het 75-jarige lustrumfeest in september 2019. Alle leden en oud-leden waren zo blij om hem daar te zien en met hem zoveel geweldige herinneringen te kunnen ophalen. We zouden een dik boek kunnen volschrijven met alle anekdotes en herinneringen. Geen Argonaut zal Piet ooit vergeten.

Met droefheid, heel veel respect en eerbied,
Het bestuur van Scouting de Argonauten