EHBO diploma’s voor onze leiding

Van harte gefeliciteerd Tessa, Ilias, Luca, Rozemarijn, Sofie en Joris!

Bij de Argonauten investeren we veel tijd en energie in de (sociale) veiligheid van onze leden. Daar hoort ook bij dat we weten wat we moeten doen als er onverhoopt een keer wel iets mis gaat. Enkele jaren geleden heeft een tiental Argonauten reeds een reanimatiecursus gevolgd en hun diploma behaald. Vorig jaar hebben we voorafgaand aan de zomerkamp periode extra aandacht besteed aan “zomerkamp-EHBO”. De afgelopen weken is weer een grote stap gezet.

Een zestal zeer gemotiveerde leiding uit diverse speltakken heeft een heel aantal vrije zaterdagen en zondagen opgeofferd om een gecertificeerde EHBO opleiding te doorlopen. Ons clubhuis was af en toe een ongewoon tafereel met onfortuinlijke levensgrote poppen, die nu weer een grote beenwond, dan weer ademhalingsproblemen ondervonden. Onder bezielende begeleiding van EHBO cursusleidster Esther Zieltjens is onze leiding nu volleerd EHBOer geworden. Na wekenlang oefenen en theorie leren is afgelopen zaterdag het officiele Oranje Kruis examen afgenomen. Best een spannende gebeurtenis, maar iedereen is met vlag en wimpel geslaagd! Gefeliciteerd!

Dit is niet alleen een investering in tijd en geld door en voor Argonauten. Ook helpen we mee om iets heel belangrijks mee te geven in de ontwikkeling van onze leiding – en bovendien heeft Hilversum nu weer zes extra EHBOers op straat, een veilig gevoel!

Ons volgende project is sponsoring te vinden voor het plaatsen van een AED op het clubhuis. We zijn inmiddels goed op weg maar werken nog aan de laatste loodjes van de financiering.

Veel dank ook aan de bestuursleden die het initiatief en de organisatie op zich hebben genomen, met name Jurgen van Achterbergh, hulde! Ook dank aan Esther voor alle begeleiding. Bij vragen of opmerkingen hierover is het bestuur altijd per email te bereiken.

EHBO diplomas