Argonauten 72 jaar!

Allemaal gefeliciteerd! De Argonauten zijn op 23 september 72 jaar oud geworden. Een respectabele leeftijd, maar we blijven natuurlijk gewoon jong en springlevend met z’n allen!

Op deze verjaardag hebben de leiding, bestuur en plusscouts allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Voor de Bevers, Welpen en Verkenners was er ’s middags een leuke gezamenlijke opkomst. Het postenspel en handelsspel stond helemaal in het teken van de mythologische reis van de oude Griekse Argonauten. De huidige Argonauten moesten heen en weer tussen Kolchis, Jolkos, de Bosporus, en meer van deze mooie plekken die in het Argonautenverhaal voorkomen. Hieronder de groepsfoto die op deze mooie dag gemaakt is!

’s Avonds was er een Vrienden- en oud-ledenborrel georganiseerd waar het weer een drukte van belang was. De oud-leden kwamen vanuit allerlei leeftijdscategorieen; sommigen waren vijf jaar geleden afgezwaaid, anderen veertig jaar geleden. Erg leuk om elkaar weer te zien, te spreken en verhalen uit te wisselen. Zo blijft de band met het heden en verleden stevig verankerd. Volgend jaar weer!

Argoverjaardag2016 groepsfoto