Geslaagde overdracht ArgoArchief aan Streekarchief

Geslaagde overdracht ArgoArchief aan Streekarchief

Het rijke en goed gedocumenteerde archief van de Argonauten is 7 september 2016 met een plechtige ceremoniële bijeenkomst overgedragen aan het Streekarchief in Hilversum. Onder toeziend oog van Wethouder Floris Voorink zette Stichtingsvoorzitter Bart Groels een handtekening onder de akte van overdracht. Naast enkele bestuursleden, huidige Argonauten en archivarissen waren ook oud-leden van weleer aanwezig om getuige te zijn van deze bijzondere gebeurtenis.

Diverse Argonauten hebben jarenlang werk verzet om het ArgoArchief bij elkaar te sprokkelen, te ordenen en te inventariseren zodat alle archiefstukken ook logisch vindbaar zijn. Speciale dank gaat vooral uit naar Huibert van der Schaar, de ArgoArchivaris, Piet Muller, die het Bijzondere Reizen archief heeft samengesteld, en Hans van Spanning, archivaris die ons geholpen heeft met inventariseren en documenteren.

Het archief bestaat uit 173 mappen, met in elke map tientallen archiefstukken. Eigenlijk zijn het twee delen: het Groepsarchief en het Bijzondere Reizen archief. Het groepsarchief betreft de historie van de Argonauten vanaf 1944, met bijvoorbeeld alle jaarverslagen, groepsbladen, oprichtingsakte, bouwtekening van het clubhuis, routeboekjes van alle herfstwandeltochten en nog veel meer. Het Bijzondere Reizen archief gaat over de verre reizen die de Argonauten in met name de jaren 60 hebben ondernomen. Dat waren onder andere de reis naar Griekenland in 1960, waarbij 10 Argonauten de mythologische tocht van Jason hebben na-gevaren. Maar ook de reis naar het Midden-Oosten in 1965, in de Voetsporen van Alexander de Grote. Stuk voor stuk zeer gedetailleerd gedocumenteerd en een bijzondere geschiedenis waar de groep uitermate trots op mag zijn.

De reden dat de groep dit unieke archief heeft overdragen is tweeledig. Ten eerste is het heel belangrijk dat het archief nu onder professioneel beheer valt en daarom goed behouden zal blijven voor de toekomstige generaties. Ten tweede zal het archief veel beter toegankelijk zijn, ook voor niet-Argonauten.

De Wethouder hield een dankwoord, beloofde goed op het archief te zullen passen, maar benadrukte vooral dat de huidige Argonauten actief en gezond moeten blijven, en bij het kampvuur de verhalen van weleer moeten blijven vertellen, zodat de Argonauten een levendige groep blijven met een mooie toekomst.

Als symbolische overdracht overhandigde Huibert “Het Gulden Vlies” in de vorm van een prachtige taart met allerlei Argonautische foto’s daarop. De taart is vervolgens vakkundig gearchiveerd in de hongerige aanwezigen.

Iedereen nogmaals dank die meegewerkt heeft en bijgedragen heeft aan het archief. Meer informatie: zie www.gooienvechthistorisch.nl onder nieuws of zoeken op Argonauten.

 

20160908 Archiefoverdracht GEbode lowres

 

2016 09 08 Overdracht Archief aan SAGV 02  2016 09 08 Overdracht Archief aan SAGV 04  2016 09 08 Overdracht Archief aan SAGV 24  2016 09 08 Overdracht Archief aan SAGV 35