Lustrumdag 2014

Lustrumdag 2014

Beste Vrienden en Oud-Argonauten!

Zaterdag 27 september 2014 waren 100 huidige Argonauten en ongeveer 50 oud-leden getuige van een zeer Argonautische lustrumviering en reüniedag. Dank aan allen die van heinde en verre gekomen zijn om deze dag te laten slagen en dank aan allen die aan de organisatie van de dag hebben bijgedragen.

Vanaf 13u druppelden de eerste oud-Argonauten binnen, in spanning afwachtend welke bekenden er allemaal zouden zijn. Het was weer zeer bijzonder om te zien dat oud-Argonauten uit alle tijdvakken, ook een aantal van het eerste uur vanaf 1944, het Groepshuis en elkaar weer hebben gevonden om verhalen, foto’s en ervaringen uit te wisselen. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een versnapering zat de sfeer er al meteen goed in.

In het bijzijn van Wethouder Voorink van de gemeente Hilversum werd om 14u de dag officieel geopend met het hijsen van de Argonautenvlag en een welkomstwoord door groepsvoorzitter Nicoline Kraaij. Aansluitend werd een groepsfoto gemaakt met alle aanwezigen.

Het Argo Archief werd druk bekeken en Argo-Archivaris Huibert van der Schaar werd blij gemaakt met nieuwe oude stukken die door diverse oud-Argonauten werden meegenomen. Daaronder ter inzage een logboek van de bijzondere kampen in Sicilië van begin jaren ’70 waar de Argonauten lokaal hulpwerkzaamheden hebben verricht. Maar ook foto’s van het oude Groepshuis aan de Soestdijkerstraatweg (1944-1952) en patrouillefoto’s uit die tijd.

Tegelijkertijd werd er voor de aanwezige jeugdleden een gezamenlijk spel uitgevoerd. Dat was ook zeer geslaagd. Er was een gevarieerd programma, met onder andere pannenkoeken bakken op houtvuur, diverse spelen op het Welpenveldje en natuurlijk springen op het luchtkussen.

Drie Argonauten viel de eer ten deel om tijdens deze lustrumdag te worden geridderd in de Orde van het Gulden Vlies. Dat waren Tom Eshuis, Emmy Groels-Jansen en Hans Schols. Zoals de traditie betaamt gebeurt dit als dank voor bijzondere inzet en verdiensten voor de groep. Drie hoeraatjes voor de nieuwe toetreders tot de Orde!

Aan het eind van de middag was er een buffet waar zo’n 70 man/vrouw van hebben genoten, en de dag werd afgesloten met een klein (maar lekker warm) kampvuurt. Op naar de volgende 5 jaar!