Voor alle Vrienden: reüniedag zaterdag 27 september 2014

Scoutinggroep De Argonauten, opgericht in september 1944, viert dit jaar haar 70-jarig bestaan. Dat is niet niks, en we laten dit jubileum dan ook niet zomaar voorbij gaan. We willen het lustrum uiteraard aangrijpen om weer zoveel mogelijk oud-leden bijeen te roepen en nodigen alle Vrienden en oud-leden uit voor een feestelijk samenzijn op:

Zaterdag 27 september a.s. reüniedag voor alle oud-leden!

De Argonauten heten iedereen vanaf 13u welkom op het vertrouwde adres aan de Eikbosserweg in Hilversum. De officiële opening zal om 14u plaatsvinden. Tijdens de dag is er volop gelegenheid om met elkaar bij te praten en herinneringen op te halen. Een hoogtepunt zal de uitreiking van de Orde van het Gulden Vlies zijn, die traditioneel elke vijf jaar plaats heeft. Ook zal er een Groepsfoto worden gemaakt. Om 17.30u is er een gezamenlijk diner waar je je voor kunt opgeven.  Daarna zal de dag zoals gebruikelijk overgaan in een informele sfeer.

Deelname aan deze dag wordt zeer gewaardeerd en is gratis, maar de lustrum organisatie hoort wel graag van tevoren op wie we kunnen rekenen. Indien men mee-eet zijn daaraan kosten verbonden (meer informatie hierover volgt). Een officiële uitnodigingsbrief volgt, maar opgeven kan ook nu al door een email te sturen naar: lustrum@argonauten.nl 

Schrijf in de email, je naam en adres, met hoeveel personen je komt, en of je zou willen mee eten.

De eerste aanmeldingen, varierend van tijdvak 1944-1950 tot 2000-2010, zijn al binnen; we hopen op een grote opkomst! Er zijn rond 1.500 oud-Argonauten, dus neem vooral contact op met oud-leden die wellicht ook interesse hebben maar misschien onlangs van email adres zijn gewisseld, verhuisd zijn of door andere redenen dit bericht misschien hebben gemist.

Tot zaterdag 27 september! Argo-groet van de Lustrumcommissie.