Vriendenbrief mei 2012

Vriendenbrief mei 2012

Argo-Vrienden,
Na een lange stilte is hier weer een vriendenbrief. Vanaf nu zal er zo’n twee keer per jaar een vriendenbrief per mail verstuurd worden.
Intussen is veel informatie over de groep en haar activiteiten terug te vinden op www.argonauten.nl. Ook is daar een aparte Vrienden-pagina, waar periodiek verslagen en nieuwe berichten zullen verschijnen op de Nieuws-pagina (te vinden in het menu). Ik zal de komende tijd fungeren als ‘Vrienden-aanspreekpunt’, dus laat me vooral weten als je vragen of opmerkingen hebt.
Jaarverslag
In de bijlage vinden jullie het Jaarverslag 2011 van De Argonauten. Het is weer een prachtig overzicht van alles wat we vorig jaar gedaan hebben, met voorop een foto van de record-toren voor de JOTA, die inclusief antennes wel 40 meter hoog was! Ook die pionier-traditie wordt nog steeds voortgezet.
Als je graag ook een papieren versie van het jaarverslag krijgt, laat het me even weten.
Nieuwe opzet van de Vriendenkring
Omdat we de afgelopen jaren bijna geen nieuwe leden hebben kunnen verwelkomen, heeft de groepsraad gekozen voor een andere opzet. De Vriendenkring blijft bestaan als platform voor oud-leden en relaties, en iedereen die het actieve lidmaatschap van de Argonauten beëindigt, wordt automatisch lid van de Vriendenkring. De verplichte bijdrage aan de Vriendenkas wordt dan ook vervangen door een vrijwillige bijdrage, om de drempel van het ‘lidmaatschap’ zo laag mogelijk te houden. Op deze manier willen we graag contact houden met iedereen die de Argonauten een warm hart toedraagt maar niet meer actief betrokken kan zijn. Bij lustra en andere grote activiteiten wordt natuurlijk iedereen uitgenodigd.
Nieuwe organisatie Plusscouts
Om een betere aansluiting bij de groep te krijgen, heeft de groepsraad besloten de Plusscouts als een echte speltak te organiseren, waardoor er veel meer overleg en afstemming kan plaatsvinden. Hierdoor krijgen leden die actief willen blijven, zonder een bepaalde functie uit te oefenen, een duidelijke plek in de groep. We hopen dat dit een nieuwe impuls geeft aan de Plusscouts, en dat de groep nog vele jaren plezier kan beleven aan alle actieve ‘Plussers’!
Vriendenkas en bijdrage 2012
Natuurlijk blijft iedere bijdrage aan de Vriendenkas van grote waarde voor de groep, en die kas heeft ons bij bijzondere uitgaven al meermalen (ook letterlijk) uit de brand geholpen. De Vriendenkas blijft dus als aparte kas bestaan, maar gaat onder het beheer van de penningmeester van de groep vallen. De groepsraad beslist over voorstellen tot uitgaven uit de kas, en de Vrienden krijgen daarvan altijd bericht. Zo weet iedereen precies waar het geld voor gebruikt wordt. Daarom hierbij de jaarlijkse oproep: stort je (zelfgekozen) bijdrage voor 2012 op bankrekening 597508267
tnv scoutinggroep Argonauten ovv Vriendenbijdrage 2012. Alvast hartelijk dank namens de hele groep!
Met grote Argo-groet,
David Roda