Het jaarverslag Argonauten 2010 is uit

Het jaarverslag Argonauten 2010 is uit

jaarverslag

Voor alle Argonauten, ouders/verzorgers, Vrienden en andere geinteresseerden:

Het Argo jaarverslag 2010 is op 1 mei verschenen. In het jaarverslag beschrijven alle speltakken en het bestuur wat er allemaal in 2010 is gebeurd bij de opkomsten en zomerkampen, en worden de groeps-

activiteiten besproken. Ook geeft het jaarverslag informatie over het financiele plaatje en andere bestuurlijke zaken.

Het jaarverslag is besproken tijdens de Jaarvergadering / Algemene Ledenvergadering, die gehouden is op 13 mei 2011 (vanaf 21u openbaar voor alle leden en ouders), op het clubhuis.

Het jaarverslag is ook dit jaar weer digitaal verspreid aan de bij de groep bekende email adressen van de leden. Heb je er nog geen ontvangen, mail dan naar je speltak leiding of naar het bestuur (bestuur @ argonauten.nl). Een papieren exemplaar ligt op het clubhuis klaar.