Morse, Semafoor

MORSEN

Ontvangsttabel

Leestekens.

Semafoor

 Zendtabel

Bijzondere tekens

Cijfers.

Spellen van het Alfabet

Ontvangsttabel


Hieronder vindt men een morsetabel die men zeer goed kan gebruiken bij het seinen en vooral bij het ontvangen van morse. Hij is zeer eenvoudig in gebruik.

Men volgt van boven naar beneden de tekens
voor lang
. voor kort

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

S

 

 

 

U

 

 

 

R

 

 

 

W

 

 

 

D

 

 

 

K

 

 

 

G

 

 

 

O

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

H

 

V

 

F

 

 

 

L

 

 

 

P

 

J

 

B

 

X

 

C

 

Y

 

Z

 

Q

 

 

 

 

 


Zendlijst


Met deze lijst kan men gemakkelijk de morsecode’s van de letters onthouden.

Elke lettergreep met een O in, is een streep.

Elke lettergreep zonder een O, is een punt.

a

auto

. –

b

botaniker

– . . .

c

correspondent

– . – .

d

dokwerker

– . .

e

els

.

f

foucandolie

. . – .

g

grootmoeder

– – .

h

hekkespringer

. . . .

i

iemand

. .

j

janoor domoor

. – – –

k

koffiepot

– . –

l

limonade

. – . .

m

motor

– –

n

noorden

– .

o

oorlogsvloot

– – –

p

phylosofie

. – – .

q

quoquoriko

– – . –

r

revolver

. – .

s

sardienen

. . .

t

tong

u

uniform

. . –

v

valpariso

. . . –

w

wagonloos

. – –

x

xocadero

– . . –

y

York blijft toch York

– . – –

z

zonsondergang

– – . .

Cijfers


1

.- – – –

6

-….

2

..- – –

7

– -…

3

…- –

8

– – – ..

4

….-

9

– – – – .

5

…..

0

– – – – –

Leestekens


punt

.

.-.-.-

komma

,

–..–

vraagteken

?

..–..

breukstreep

/

-..-.

koppelteken

-….-

apostrof

.—–.

haakjes

( )

-.–.-

onderstreping

_

..–.-

Dubbele punt

:

—…

scheidingsteken

=

-…-

aanhalingsteken

.-..-.

Opmerkingen: De breukstreep wordt tussen het hele getal en de breuk geplaatst. Bijvoorbeeld: 7 ½ wordt geseind als 7, breukstreep, 1, scheidingsteken, 2.

Onderstrepingen, haakjes en aanhalingstekens worden geseind zowel vóór als na het woord of zinsdeel, waarop de tekens betrekking hebben.

 


 

Bijzondere tekens


 

Beginteken

-.-.-

 

Einde bericht

.-.-.

 

Vergissingsteken

…….

 

Begrepen

…-.

 

Over op ontvangst

-.-

(= K, alleen in gebruik na C Q)

Over op ontvangst

-.–.

(= KN, alleen na selectieve oproep)

Over en sluiten

…-.-

(= SK, einde van de communicatie)

Bericht correct ontvangen

.-.

(= R, afkomstig van het Amerikaanse ‘Roger’)

Wachten a.u.b.

.-…

(=AS)

 


 

Spellen van het alfabet


A

Alpha

N

November

B

Bravo

O

Oscar

C

Charlie

P

Papa

D

Delta

Q

Quebec

E

Echo

R

Romeo

F

Foxtrot

S

Sierra

G

Golf

T

Tango

H

Hotel

U

Uniform

I

India

V

Victor

J

Juliet

W

Whisky

K

Kilo

X

X-ray

L

Lima

Y

Yankee

M

Mike

Z

Zulu

Semafoor alfabet


semafoor.