Kaart en Kompas

KOMPAS

Wat is het?

De richting bepalen.

 Op graden lopen.

Hindernissen nemen.

Hoe bepaal ik aan de hand van een kaart het aantal graden dat ik moet lopen ?

Wat is het?

Iedereen kent natuurlijk een kompas, maar een kompas is pas nuttig als je het kunt gebruiken.
In het kompas bevindt zich een magneetnaald die steeds het magnetische noorden aanduidt. Je moet er altijd voor zorgen dat het kompas op een plat vlak ligt, niet te dicht bij ijzeren voorwerpen of electriciteitsdraden die het kompas (dus de naald) kunnen laten afwijken. Leg je kompas dus ook nooit op het koffer van een auto.
Onder de naald zie je een al dan niet draaibare schijf met een windroos op. Deze schijf is verdeeld in 360 graden, te beginnen vanaf het noorden over het oosten en het zuiden naar het westen. Om alle windstreken van het kompas met de werkelijke windstreken te doen overeenstemmen, draai je de schijf of het kompas zo dat de magneetnaald (het noorden ervan) overeenkomt met het noorden van de schijf, doch ongeveer 5 graden naar het westen uitwijken. Het noorden van de schijf duidt nu het aardrijkskundig noorden aan. Ook een kaart duidt het aardrijkskundig noorden aan. (Dit is steeds de bovenkant van de kaart)

De richting bepalen

Laat de aanwijzer (gewoonlijk een pijltje), als die er is, van je kompas overeenstemmen met het opgegeven aantal graden. Laat het noorden op de magneetnaald samenvallen met het noorden van je schijf. De aanwijzer wijst nu de gezochte richting. Heb je geen aanwijzer, geen probleem. Zorg dat het noorden op de naald samenvalt met je schijf en zoek gewoon het aantal graden op de schijf en je weet de richting ook. Een kompas met een vizier en een spiegeltje maakt alles natuurlijk nog gemakkelijker en correcter.

 

Op graden lopen.

Je hebt reeds je richting bepaald (zie hierboven). Je zoekt een voorwerp, een herkenningspunt dat juist in je richting staat (bv. een boom). Ga naar de boom en mik opnieuw naar een volgend herkenningspunt. ’s Nachts als je geen fluit kunt zien, controleer je gewoon een drietal keren per uur je richting. Als je bijvoorbeeld nu overdag op een uitgestrekt en kaal terrein bent dan ga je nog anders te werk omdat je geen herkenningspunten hebt. Die herkenningspunten maak je nu echter zelf nl. verkenners.
Je richting is gekend. EÈn verkenner gaat vooruit op aanwijzingen van de drager van het kompas die deze verkenner en stuk vooruit stuurt zodat hij mooi op de aangegeven gradenrichting marcheert. Is hij ver genoeg dan trekt de man met het kompas en eventuele collega’s naar de verkenner in de verte en daar doet men het hele manoeuvre opnieuw.
Het is dus ver van juist als men even de richting opzoekt, het kompas in de zak steekt en een paar uur in de richting wandelt. Het resultaat zou wel eens zwaar kunnen tegenvallen.
 

Hindernissen nemen.

Men loopt graden en botst plotseling op een hindernis, waar je rond moet. Je schat de kortst zijde van de hindernis, links of rechts. vb. aan de rechterzijde. Je draait je in een hoek van 90 graden naar rechts en je telt 90 graden graden bij de te lopen graden. Je telt je passen die je op de nieuwe graden loopt.
Als je denkt dat je de hindernis voorbij bent draai je jezelf terug in een hoek van 90 graden links. Terug de eerste graden volgen. Als je nu denkt dat je de andere zijde van de hindernis voorbij bent, draai je weeral in een hoek van 90 graden naar links en trek je 90 graden af van de oorspronkelijke te lopen graden. Je loopt die richting uit en doet evenveel passen als je de eerste keer gedaan hebt. Als je nu hetzelfde aantal passen gedaan hebt draai je weer in een hoek 90 graden, weer naar rechts en je vervolgt je oorspronkelijke graden.
Een ander voorbeeldje :
oorspronkelijke graden : 45 graden
na een eerste draai : 45 graden + 90 graden =135 graden
Links draaien en terug 45 graden volgen
Terug links draaien : 45 graden – 90† graden = 315 graden!!!
Laatste keer draaien en terug 45 graden volgen.
En je hoeft echt geen rekenwonder te zijn om te weten hoe je aan die 315 graden komt. Als je je kompas voor je hebt en je weet dat er 360 graden zijn dan is het een kleintje om het juiste resultaat te vinden.

Hoe bepaal ik aan de hand van een kaart het aantal graden dat ik moet lopen?

Trek eerst een lijn tussen het beginpunt en het eindpunt en leg uw kompas met de zijkant ertegen zoals je kunt zien op tekening [1]. Zorg ervoor dat je kompas in de juiste richting ligt (dit wil zeggen de bovenkant van uw kompas in de looprichting) en waterpas
Laat het kompas en de kaart in deze richting liggen en draai aan de gradenring van uw kompas tot de pijl die het noorden aanduid de noordrichting van uw kaart aanduid (dit is steeds de bovenkant van de kaart). Verander deze instelling zeker niet. [2].
Neem dan uw kompas in uw hand en draai heel uw kompas rond tot de punt van uw pijl overeenkomt met het noorden op uw gradenschaal. In deze richting moet je gaan.[3].


Tekening 1kompas1

Tekening 2

Tekening 3kompas3